فروش

آپارتمان ۶۹ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۳۶

متـراژ ۶۹
قیمت ملک:
۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۶۷
فروش
فروش

۶۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1024

متـراژ ۶۹
قیمت ملک:
۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۶۳۸
فروش