فروش

۶۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1067

متـراژ ۶۷
قیمت ملک:
۱۷۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۷۹
فروش
فروش

۶۷ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1068

متـراژ ۶۷
قیمت ملک:
۱۵۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۶۵
فروش