فروش

۶۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1055

متـراژ ۶۴
قیمت ملک:
۱۵۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۶۶
فروش
فروش

۶۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1071

متـراژ ۶۴
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۴۷
فروش