فروش

آپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۷۴

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۴۹
فروش
فروش

آپارتمان ۶۰ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۶۸

متـراژ ۶۰ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۱۴
فروش
فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۴۵

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۱۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۴۸
فروش
فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1033

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۱۲۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۵۱۵
فروش
فروش

۶۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 922

متـراژ ۶۰
قیمت ملک:
۸۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۶۳
فروش