فروش

آپارتمان ۵۶ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۹۱

متـراژ ۵۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۹۵۰
فروش
فروش

آپارتمان ۵۶ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۹

متـراژ ۵۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۶۴۰
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۱۶

متـراژ ۵۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۵۰
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1089

متـراژ ۵۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۳۸
فروش
فروش

۵۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1073

متـراژ ۵۶
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۷۶۸
فروش