فروش

آپارتمان ۵۴ متری در فاز یک اندیشه کد : ۱۰۶۷

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۸۸۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۴ متری در شهرک اندیشه کد : ۵۰۲۸

متـراژ ۵۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۵۴۱
فروش
فروش

آپارتمان ۵۴ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۵۰

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۸۵
فروش
فروش

۵۴ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1031

متـراژ ۵۴
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۷۸۸
فروش