فروش

آپارتمان ۴۳ متری در شهرک اندیشه کد : ۱۰۶۵

متـراژ ۴۳
قیمت ملک:
۱۰۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۷۱۷
فروش
فروش

۴۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1054

متـراژ ۴۳
قیمت ملک:
۹۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۳۱
فروش