فروش

۴۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۲

متـراژ ۴۲
قیمت ملک:
۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۰۸
فروش
فروش

۴۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1015

متـراژ ۴۲
قیمت ملک:
۹۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۹۱
فروش