فروش

۴۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۰۲

متـراژ ۴۰
قیمت ملک:
۹۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۹۸
فروش
فروش

۴۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد ۱۰۱۱

متـراژ ۴۰
قیمت ملک:
۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۲۰۵
فروش