فروش

۳۹ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1082

متـراژ ۳۹
قیمت ملک:
۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۸۴۹
فروش