فروش

۳۶ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1091

متـراژ ۳۶
قیمت ملک:
۶۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۹۶۶
فروش