فروش

۱۵۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1072

متـراژ ۱۵۰
قیمت ملک:
۴۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۰۶۸۷
فروش
فروش

۱۴۰ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 927

متـراژ ۱۴۰
قیمت ملک:
۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۷۹
فروش