فروش

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : B 1112

متـراژ ۵۳
قیمت ملک:
۱۴۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۰۸۴
فروش
فروش

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1094

متـراژ ۵۳
قیمت ملک:
۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۰۱۱
فروش
فروش

۵۳ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 986

متـراژ ۵۳
قیمت ملک:
۷۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۴۹۰
فروش
فروش

آپارتمان ۵۳ متری دو خواب شهرک اندیشه

متـراژ ۵۳ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۱۶
فروش