فروش

۴۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : ۱۰۳۲

متـراژ ۴۲
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۱۱۴۰۸
فروش
فروش

۴۲ متر آپارتمان در شهرک اندیشه کد : A 1015

متـراژ ۴۲
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۹۵۹۱
فروش
فروش

آپارتمان ۴۲ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۲۵
فروش