فروش

۱۵۴ متر اپارتمان شهر جدید اندیشه کد ۱۵۴

متـراژ ۵۵ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۱۴.۹۰۰.۰۰۰ تومان
مکـان:
تهراناندیشه
کـد ملک:
۱۳۵۶۰
فروش