فروش

باغ ویلا ۲۰۵۰ متری با درختان میوه و زینتی

متـراژ ۲۰۵۰
قیمت ملک:
۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۹۲۱
فروش