فروش

باغچه ۸۰۰ متری نزدیک شهرک اندیشه

متـراژ
قیمت ملک:
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۴۱
فروش