فروش

باغچه ۱۵۰۰ متری زیبا در شهریار

متـراژ ۱۷۰
قیمت ملک:
۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
شهریار
کـد ملک:
۷۰۵
فروش