فروش

اپارتمان ۷۸ متری دو خواب کد : B 350

متـراژ ۷۸ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۲۲
فروش