فروش

اپارتمان ۷۷ متری دو خواب کد B 368

متـراژ ۷۷ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۹۰
فروش