فروش

اپارتمان ۶۷ متری دو خواب کد K 365

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۷۵
فروش