فروش

اپارتمان ۵۷ متری فول امکانات زیر قیمت

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۰۷۶
فروش