فروش

اپارتمان ۵۶ متری یک خواب کد A 309

متـراژ ۵۶ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۷۷
فروش