فروش

اپارتمان ۵۳ متری تک خواب کد k 368

متـراژ ۷۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۵۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۳ متری تک خواب کد کد : K 375

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۵۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۳ متری ۸ سال ساخت کد : K 333

متـراژ ۵۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۳۳
فروش