فروش

اپارتمان ۵۰ متری یک خواب کد : A 323

متـراژ ۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۴۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۰ متری یک سال ساخت کد A 231

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۱۸۵
فروش