فروش

اپارتمان ۴۸ متری یک خواب کد A 310

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۰۶
فروش
فروش

اپارتمان ۴۸ متری یک خواب کد A 290

متـراژ ۴۸ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۴۱
فروش