فروش

اپارتمان ۴۷ متری شیک کد A 235

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۶.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۱۷۳
فروش
فروش

اپارتمان ۴۷ متری تک خواب کد A178

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۱۶۶
فروش