فروش

اپارتمان ۴۶ متری دو سال ساخت کد K 352

متـراژ ۴۶ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۱۶
فروش