فروش

اپارتمان ۴۴ متری یک خواب کد : A 316

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۸۰
فروش
فروش

اپارتمان ۴۴ متری تک خواب کد : A 315

متـراژ ۴۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۹.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۶۹
فروش