فروش

اپارتمان ۴۳ متری تک خواب کد ۳۹۳ k

متـراژ ۴۳ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۵۰۴
فروش