فروش

اپارتمان ۴۲ متری تک خواب کد : A 335

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۹۳
فروش