فروش

اپارتمان ۴۲ متری کلید نخورده کد A 268

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۷.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۹۹
فروش