فروش

اپارتمان ۴۲ متری ۳ سال ساخت کد K 382

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ ندارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۸۹
فروش