فروش

اپارتمان ۴۱ متری یک خواب کد : A 322

متـراژ ۴۱ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۷۳۵
فروش