فروش

اپارتمان ۴۰ متری خوش نقشه کد K 392

متـراژ ۴۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۱۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۴۴۳
فروش