فروش

اپارتمان ۶۹ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۵.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۹۰
فروش