فروش

اپارتمان ۶۵ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۶۵ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۴۴
فروش