فروش

اپارتمان ۶۰ متری نوساز اندیشه

متـراژ ۶۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۷۵
فروش