فروش

اپارتمان ۵۶ متری یک خواب کد A 309

متـراژ ۵۶ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۶۷۷
فروش
فروش

اپارتمان ۵۶ متری دو خواب کد B 352

متـراژ ۵۴ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۴۶
فروش
فروش

اپارتمان ۵۶ متری ۴ سال ساخت کد B 339

متـراژ ۵۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
کـد ملک:
۱۲۴۹
فروش
فروش

اپارتمان ۵۶ متری شهرک اندیشه

متـراژ ۵۶ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۶۳
فروش
فروش

اپارتمان ۵۶ متری دو خواب شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۳۱
فروش