فروش

اپارتمان ۵۴ متری تک خواب کد K 363

متـراژ ۵۴ - اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۳۶۴
فروش
فروش

اپارتمان ۵۴ متری واقع در شهرک اندیشه

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۹۳
فروش
فروش

اپارتمان ۵۴ متری شهر جدید اندیشه

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۳۶
فروش