فروش

۵۴ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۴۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۸۰۷
فروش
فروش

اپارتمان ۵۴ متری شهر جدید اندیشه

متـراژ ۵۴ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۲.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۳۶
فروش