فروش

اپارتمان ۴۲ متری اندیشه فاز یک

متـراژ ۴۲ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
این ملک فروخته شد!
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۵۸۷
فروش