فروش

اپارتمان ۳۹ متری در شهرک اندیشه

متـراژ ۳۹ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۶۶۹
فروش