فروش

۵١ متری شهرک اندیشه فاز یک

متـراژ ۵۱ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۳۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۸۵۹
فروش