فروش

۵٠ متر شهرک اندیشه فاز یک طبقه اول

متـراژ ۶۰۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۸.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۹۷۸
فروش