فروش

آپارتمان ۱۲۷ متری فول امکانات

متـراژ ۱۲۷ - ۳ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۰۲۴
فروش