فروش

اپارتمان ۴۹ متری فول امکانات زیر قیمت

متـراژ ۲۵۰ - ۱ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۲۳.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
کـد ملک:
۱۰۵۰
فروش