فروش

آپارتمان ۸۶ متری زیبا فاز یک اندیشه

متـراژ ۸۶ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۸۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۸۷
فروش