فروش

آپارتمان ۷۰ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۷۱.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۲۹
فروش