فروش

آپارتمان ۶۷ متری شهرک اندیشه

متـراژ - ۲ اتاق خـواب - پـارکینـگ دارد
قیمت ملک:
۵۴.۰۰۰.۰۰۰ تومان
قیمت هر مـتر:
۰ تومان
مکـان:
اندیشه
کـد ملک:
۷۱۲
فروش